Min tilgang til psykoterapien er systemisk – narrativt. Hvad betyder det?

Det betyder, at jeg ikke ser på et menneskes identitet som noget fast og stationært. Vores selvbillede dannes løbende ud fra de tolkninger og konklusioner vi drager, ud fra de fortællinger jeg har om mig selv og de fortællinger andre har om mig. De her tolkninger og konklusioner træffer vi ofte på et meget spinkelt grundlag. Det vil sige ud fra nogle få erfaringer og fortællinger.

Jeg vil på den baggrund være optaget af de tolkninger og konklusioner du drager om dig selv samtidig med at jeg vil være nysgerrig på, om der mon gemmer sig andre historier og erfaringer, som kunne være en hjælp til at gøre din selvforståelse endnu rigere og mere nuanceret. Det er min erfaring, at netop den proces kan være vældig frisættende og hjælpsomt til at få øje på flere handlemuligheder.