Tilgang og metode

Mit udgangspunkt til psykoterapien er en narrativ tilgang. Hvad betyder det?

Det betyder kort fortalt, at jeg ikke ser på et menneskes identitet som noget fast og stationært, men som en størrelse der konstant forandrer sig på baggrund de fortællinger (narrativer), tolkninger og konklusioner, som vi har om os selv eller som andre har om os. På den baggrund vil jeg være optaget af at lytte til de historier, du har om dig selv samtidig med, at jeg vil være nysgerrig på, om der mon gemmer sig andre fortællinger og erfaringer, som kunne være en hjælp til at gøre din selvforståelse endnu rigere og mere nuanceret. Det er min erfaring, at netop den proces kan være vældig frisættende og hjælpsom til at få øje på nye handlemuligheder.

Jeg vil være nysgerrig på, i hvilken kontekst et problem optræder, og hvor det ikke optræder. Et problem er yderst sjældent noget, som er isoleret, men optræder stort set altid i en sammenhæng – i relation til andre eller noget. For at forstå et problem og lære at håndtere det, må vi inddrage den kontekst, som problemet optræder inden for.

Ud over den narrative tilgang læner jeg mig op af blandt andet den systemiske, kognitive, meta-kognitive og oplevelsesorienterede tilgang til psykoterapien.