Tilgang og metode

Mine samtaler og hjælp til dig er baseret på narrativ, metakognitiv og systemisk terapi.

Narrativ terapi indebærer kort fortalt, at jeg ikke ser på et menneskes identitet som noget fast og stationært, men som en størrelse der konstant forandrer sig på baggrund de fortællinger (narrativer), tolkninger og konklusioner, som vi har om os selv eller som andre har om os. På den baggrund vil jeg være optaget af at lytte til de historier, du har om dig selv samtidig med, at jeg vil være nysgerrig på, om der mon gemmer sig andre fortællinger og erfaringer, som kunne være en hjælp til at gøre din selvforståelse endnu rigere og mere nuanceret. Det er min erfaring, at netop den proces kan være vældig frisættende og hjælpsom til at få øje på nye handlemuligheder. Jeg vil være nysgerrig på, i hvilken kontekst et problem optræder, og hvor det ikke optræder. Et problem er yderst sjældent noget, som er isoleret, men optræder stort set altid i en sammenhæng – i relation til andre eller noget. For at forstå et problem og lære at håndtere det, er det relevant at inddrage den kontekst, som problemet optræder inden for.

Metakognitiv terapi er en nyere metode inden for psykologien, som vinder mere og mere frem. Den tilbyder nogle meget effektive mentale strategier til at håndtere og forebygge både angst, stress, depression, tankemylder og overtækning. Vi vil her blandt andet lave nogle praktiske øvelser, som hjælper dig med at omsætte disse strategier i din hverdag, som vil sætte en stopper for det enorme energiforbrug og tidsforbrug, som tankemylder ofte medfører – så du i stedet kan bruge din tid og energi på det, som du foretrækker og måske længes efter.